martel

Gazela Biznesu 2011 Przedsiębiorstwo fair play

Firma Martel jako patriota lokalny czynnie włącza się w działalność społeczną i charytatywną w swoim regionie . Martel wspiera również ogólnopolskie akcje charytatywne.

Cieszy nas każdy uśmiech którego jesteśmy twórcami.

Podziękowania: